Informacje o Domu Maklerskim

Informacje o WZA – Archiwum

2019

Zwołanie ZWZA na dzień 15 października 2019 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 18.09.2019 r. ZWZA na dzień 15.10.2019 r
POBIERZ
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika 15.10.2019 r
POBIERZ
Ogłoszenie 15.10.2019 r
POBIERZ
Projekt uchwał na ZWZA 15.10.2019 r
POBIERZ
Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 15 października 2019 roku
POBIERZ

2018

Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 1.06.2018 r. ZWZA na dzień 28.06.2018 r.
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Projekt uchwał ZWZA 2018-06-28 roku.
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Uchwały podjęte na ZWZA Spółki.
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu EFIX DM
POBIERZ
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 12.01.2018 r. NWZA na dzień 14.02.2018 r.
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Projekt uchwał NWZA 14.02.2018r.
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Uchwały podjęte przez NWZA Spółki w dniu 14 lutego 2018 roku
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 14 lutego 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
POBIERZ

2017

Zwołanie NWZ na 05.12.2017 r.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
POBIERZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 09.11.2017r. NWZ na dzień 05.12.2017r
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
POBIERZ
Projekt uchwał NWZ 05.12.2017r.
POBIERZ
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 05 grudnia 2017
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 5 grudnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
POBIERZ
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
POBIERZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 31.03.2017r. ZWZ na dzień 26.04.2017r.
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
POBIERZ
Projekt uchwał ZWZ 26.04.2017r.
POBIERZ
Uchwały podjęte na ZWZA spółki w dniu 26 kwietnia 2017 roku
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
POBIERZ

2016

Zwołanie ZWZ na 30.03.2016 r.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
POBIERZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 04.03.2016r. ZWZ na dzień 30.03.2016r.
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
POBIERZ
Projekt uchwał ZWZ 30.03.2016r.
POBIERZ
Uchwały podjęte przez ZWZA spółki w dniu 30 marca 2016 roku
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 30 marca 2016 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach
POBIERZ

2015

Zwołanie NWZ na 02.07.2015 r.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia 03.06.2015 r. NWZ na dzień 02.07.2015 r
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Projekt uchwał NWZ 2.07.2015r.
Plik po zmianach – POBIERZ
POBIERZ
Uchwały podjęte przez NWZ spółki w dniu 02 lipca 2015 roku
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ w dniu 02 lipca 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach
POBIERZ
Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
POBIERZ
Informacja o akcjach na dzień ogłoszenia o ZWZ
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
POBIERZ
Projekt uchwał ZWZ
POBIERZ
Uchwały podjęte przez ZWZ spółki w dniu 24 kwietnia 2015 roku
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach
POBIERZ

2014

Zwołanie ZWZ na 25.06.2014 r.

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ
POBIERZ
Informacja o akcjach na dzień ogłoszenia o ZWZ
POBIERZ
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
POBIERZ
Projekt uchwał na ZWZ
POBIERZ
Uchwały podjęte przez ZWZ spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku
POBIERZ
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ w dniu 25.06.2014 r. oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach
POBIERZ