Informacje o Domu Maklerskim

Raporty bieżące – archiwum

2019

EBI

Raport bieżący EBI 26/2019
Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 25/2019
Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 23/2019
Powołanie Członka Zarządu oraz nowa kadencja Zarządu Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 22/2019
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 21/2019
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 października 2019 roku Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r. Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2019
Informacja dotycząca raportu rocznego Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 16/2019
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 15/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2019
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2019
Zmiana adresu Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2019
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 10/2019
Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2019
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta przez Organizatora ASO Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2019
Rezygnacja Prokurenta Spółki Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2019
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdań finansowych za rok 2018 oraz 2019 Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 3/2019
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna.
POBIERZ

ESPI

RB-W_ASO 3/2019
Zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
RB_ASO 1/2019
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 15 października 2019 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu EFIX DM
POBIERZ
RB-W_ASO 1/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 15.10.2019 r.
POBIERZ

2018

EBI

Raport bieżący EBI 23/2018
Rezygnacja Członka Zarządu EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2018
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017- korekta
POBIERZ
Raport bieżący EBI 19/2018
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2018
Otrzymanie upomnienia od GPW EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport roczny EBI 17/2018
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2017 – korekta EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport roczny EBI 16/2018
Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 15/2018
Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2018
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta przez Organizatora ASO EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2018
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2018
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego EFIX Dom Maklerski S.A.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2018
Uzupełnienie raportu 7/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2018
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały o nowej kadencji Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2018
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2018 roku
POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
POBIERZ
Raport bieżący EBI 3/2018
Zawarcie umowy z firmą audytorską na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017
POBIERZ
Raport bieżący EBI 2/2018
Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 14.02.2018 r.
POBIERZ

ESPI

Raport bieżący RB_ASO 4/2018
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 4/2018
Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 3/2018
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 2/2018
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 14 lutego 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 2/2018
Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 1/2018
Rozwiązanie istotnej umowy EFIX DM
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 1/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A.
POBIERZ

2017

EBI

Raport bieżący EBI 15/2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2017
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku EFIX Dom Maklerski S.A.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 05.12.2017 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2017
Objęcie 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2017
Objęcie 8.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2017
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 5/2017
Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 26 kwietnia 2017 roku
POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A na dzień 26.04.2017 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 2/2017
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2016
POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
POBIERZ

ESPI

Raport bieżący RB_ASO 9/2017
Zawarcie istotnej umowy
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 8/2017
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 5 grudnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 7/2017
Zmiany w kapitale zakładowym spółki zależnej
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 6/2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 05.12.2017 r.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 6/2017
Istotna umowa
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 5/2017
Objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H.
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 5/2017
Objęcie 8.400 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 4/2017
Objęcie 8.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 4/2017
Przydział obligacji spółki zależnej
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 3/2017
Objęcie 17.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H w zamian za warranty subskrypcyjne.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 3/2017
Emisja obligacji spółki zależnej
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 2/2017
Objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 25.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii H
POBIERZ
Raport bieżący RB-W_ASO 1/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A na dzień 26.04.2017 r.
POBIERZ
Raport bieżący RB_ASO 1/2017
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ EFIX Dom Maklerski S.A.w dniu 26 kwietnia 2017 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu
POBIERZ

2016

EBI

Raport bieżący EBI 12/2016
Finał konkursu Benzinga Fintech Awards – główna nagroda
POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2016
Finał konkursu Benzinga Fintech Awards
POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 30.03.2016 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 6/2016
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej (rozszerzenie zakresu)
POBIERZ
Raport bieżący EBI 5/2016
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
POBIERZ
Raport bieżący EBI 3/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
POBIERZ
Raport bieżący EBI 2/2016
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2015
POBIERZ
Raport bieżący EBI 1/2016
Zmiana adresu Spólki
POBIERZ

ESPI

Raport bieżący emitent 5/2016
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 30 marca 2016 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 3/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 30.03.2016 r.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 2/2016
Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
POBIERZ
Raport bieżący emitent RB_ASO 2/2016
Objęcie udziałów pokrytych aportem przez EFIX Dom Maklerski S.A.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 1/2016
Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
POBIERZ
Raport bieżący emitent RB_ASO 1/2016
Informacja poufna – uchwała Rady Nadzorczej
POBIERZ

2015

EBI

Raport bieżący EBI 35/2015
Zawarcie istotnej umowy.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 34/2015
Zawarcie istotnej umowy.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 33/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 32/2015
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 31/2015
Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
POBIERZ
Raport bieżący EBI 29/2015
Istotna umowa
POBIERZ
Raport bieżący EBI 28/2015
Nowa kadencja Zarządu Spółki
POBIERZ
Raport bieżący EBI 27/2015
Zmiana składu Rady Nadzorczej EFIX Dom Maklerski S.A.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 26/2015
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 02 lipca 2015 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 25/2015
Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym zakładane zmiany statutu Spółki.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 24/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 23/2015
Powołanie Prokurenta Spółki
POBIERZ
Raport bieżący EBI 22/2015
Rezygnacja Członka Zarządu
POBIERZ
Raport bieżący EBI 21/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 02.07.2015 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 20/2015
Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”
POBIERZ
Raport bieżący EBI 19/2015
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 18/2015
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 17/2015
Uzupełnienie raportu 15/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
POBIERZ
Raport bieżący EBI 15/2015
Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
POBIERZ
Raport bieżący EBI 14/2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 13/2015
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 12/2015
Planowane zmiany statutu EFIX Dom Maklerski S.A.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 11/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 24.04.2015 r.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 9/2015
Ujawnienie nowej wysokości kapitału zakładowego w KRS
POBIERZ
Raport bieżący EBI 8/2015
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejestracji kapitału zakładowego – korekta
POBIERZ
Raport bieżący EBI 7/2015
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejestracji kapitału zakładowego.
POBIERZ
Raport bieżący EBI 4/2015
Nowa kadencja Zarządu Spółki
POBIERZ
Raport bieżący 1/2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
POBIERZ

ESPI

Raport bieżący emitent 16/2015
Informacja o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 15/2015
Informacja na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 13/2015
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02 lipca 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udziału w głosach
POBIERZ
Raport bieżący emitent 11/2015
Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym zakładane zmiany statutu Spółki.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 10/2015
EFIX DOM MAKLERSKI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX Dom Maklerski S.A. na dzień 02.07.2015 r.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 8/2015
RB-W_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZA w dniu 24 kwietnia 2015 roku oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 5/2015
RB-W_ASO: Objęcie 80.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F.
POBIERZ
Raport bieżący emitent 4/2015
RB-W_ASO: Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 80.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii F.
POBIERZ

2014

EBI

Raport bieżący 14/2014
Informacja bieżąca – udzielenie licencji na oprogramowanie
POBIERZ
Raport bieżący 12/2014
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E
POBIERZ
Raport bieżący 11/2014
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D i E
POBIERZ
Raport bieżący 9/2014
Uchwały podjęte przez ZWZ spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku
POBIERZ
Raport bieżący 7/2014
Korekta raportu nr 5/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFIX Dom Maklerski S.A.na dzień 25.06.2014 r.
POBIERZ
Aktualny tekst Statutu Spółki 6/2014
POBIERZ
Brzmienie postanowień Statutu przed i po zmianach 6/2014
POBIERZ
Jednolity tekst Statutu Spółki 6/2014
POBIERZ
Raport bieżący 6/2014
Odwołanie członka Zarządu
POBIERZ
Raport bieżący 1/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
POBIERZ

2013

EBI

Raport bieżący 10/2013
Powołanie Członka Zarządu
POBIERZ
Raport bieżący 8/2013
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
POBIERZ
Raport bieżący 6/2013
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G
POBIERZ
Raport bieżący 4/2013
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
POBIERZ
Raport bieżący 3/2013
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii G
POBIERZ
Raport bieżący 2/2013
Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
POBIERZ
Raport bieżący 1/2013
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
POBIERZ