Informacje o Domu Maklerskim

Raporty okresowe – archiwum

2019

Raport okresowy za IV kwartał 2018
Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport okresowy za I kwartał 2019
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport okresowy za II kwartał 2019
Raport okresowy za II kwartał 2019 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport roczny za 2018 rok
Raport roczny za 2018 rok Efix Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport okresowy za III kwartał 2019
Raport okresowy za III kwartał 2019 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ

2018

Raport okresowy 10/2018
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
POBIERZ
Raport okresowy 5/2018
Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 r.
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Załącznik nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Załącznik nr 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Załącznik nr 3 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Zarządu EFIX Dom Maklerski S.A. za rok 2017
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
POBIERZ
Raport roczny za 2017 r.
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
POBIERZ
Raport okresowy za II kwartał 2018 r.
Raport okresowy za II kwartał 2018 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ
Raport okresowy za III kwartał 2018 r.
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
POBIERZ

2017

Raport okresowy 8/2017
Raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 roku
POBIERZ
Raport okresowy 7/2017
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2017 roku
POBIERZ
Raport okresowy 6/2017
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2017 roku
POBIERZ
Raport roczny za 2016 r.
Raport roczny za 2016 r.
POBIERZ
Raport roczny za 2016 r.
Załącznik nr 1 do Raportu – Sprawozdanie finansowe za 2016 rok EFIX DM SA
POBIERZ
Raport roczny za 2016 r.
Załącznik nr 2 do Raportu – Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2016
POBIERZ
Raport roczny za 2016 r.
Załącznik nr 3 do Raportu – Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport za 2016
POBIERZ

2016

Raport okresowy 14/2016
Raport okresowy Spółki za III kwartał 2016 roku
POBIERZ
Raport okresowy 13/2016
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2016 roku
POBIERZ
Raport okresowy 10/2016
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2016 roku
POBIERZ
Raport okresowy 4/2016
Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2015 roku
POBIERZ
Raport roczny za 2015 r
Raport roczny za 2015 r.
POBIERZ
Raport roczny 2015
załącznik nr 1 do Raportu Sprawozdanie finansowe za 2015 rok EFIX DM SA
POBIERZ
Raport roczny 2015
załącznik nr 2 do Raportu Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2015
POBIERZ
Raport roczny 2015
załącznik nr 3 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport za 2015
POBIERZ

2015

Raport okresowy 37/2015
Raport okresowy Spółki za III kwartał 2015 roku
POBIERZ
Raport okresowy 30/2015
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2015 roku
POBIERZ
Raport okresowy 16/2015
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2015 roku
POBIERZ
Raport okresowy 6/2015
Skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
POBIERZ
Raport okresowy 3/2015
Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2014 roku
POBIERZ
Raport roczny za 2014 r
Raport roczny za 2014 r.
POBIERZ
Raport roczny 2014
załącznik nr 1 do Raportu Sprawozdanie finansowe za 2014 rok EFIX DM SA
POBIERZ
Raport roczny 2014
załącznik nr 2 do Raportu Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2014
POBIERZ
Raport roczny 2014
załącznik nr 3 Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta i Raport za 2014
POBIERZ

2014

Raport okresowy 13/2014
Raport okresowy Spółki za III kwartał 2014 roku
POBIERZ
Raport okresowy 10/2014
Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
POBIERZ
Raport okresowy 3/2014
Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
POBIERZ
Raport okresowy 2/2014
Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
POBIERZ
Raport roczny 2013
Raport roczny za 2013 rok
POBIERZ
Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
Załącznik nr 1 – Opinia i raport Biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013
POBIERZ

2013

Raport okresowy 9/2013
Skorygowany raport okresowy za III kwartał 2013 roku
POBIERZ
Raport okresowy 7/2013
Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
POBIERZ
Raport okresowy 5/2013
Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
POBIERZ